Strona główna » Karty mypremium » Karta premiowa » Karta premiowa - najczęściej zadawane pytania

Karta premiowa - najczęściej zadawane pytania

Line long

Jak sprawdzić saldo karty?
Saldo  karty i listę ostatnich operacji można sprawdzić (bezpłatnie):
- dzwoniąc pod numer całodobowej infolinii: (22) 692 24 39
- lub po zalogowaniu, na stronie www.mypremium.pl/saldo (przy logowaniu należy podać numer karty i numer NIK
znajdujący się na card carierze)

Saldo karty można także sprawdzić bezpłatnie w bankomatach banku CitiHandlowego.

Czy można pobierać gotówkę z bankomatów?
Tak, użytkownicy kart premiowych mypremium mają możliwość pobierania gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce. Koszt pobrania wynosi 3% (nie mniej niż 6 PLN) wartości transakcji w przypadku bankomatów banku CitiHandlowego
lub 3% (nie mniej niż 7 PLN) wartości transakcji w przypadku bankomatów innych banków  – o tą kwotę pomniejszane jest saldo karty.

Czy kartami można płacić w Internecie?
Tak, w tym celu należy zazwyczaj podać typ karty (Mastercard Electron) lub samą nazwę organizacji płatniczej (Mastercard), numer karty, datę jej ważności, oraz numer CVV (trzy ostatnie cyfry podane na odwrocie karty).

Czy są limity zasileń karty?
Nie, kartę można doładowywać dowolną ilość razy, na dowolne kwoty, bez jakichkolwiek limitów.

Czy jest określona minimalna kwota zasilenia karty?
Nie, karty mogą być zasilone na dowolną kwotę

Czy są jakieś kwotowe ograniczenia transakcji?
Jedyny limit dotyczy wartości pojedynczej transakcji i wynosi 3000 PLN. Poza tym nie ma innych limitów liczby transakcji dziennie, miesięcznie, ich łącznej wartości itp.

Czy kart można używać zagranicą?
Nie, kartami można płacić i pobierać gotówkę na terenie Polski.

Jak zastrzec kartę w przypadku utraty/kradzieży karty?
Należy niezwłocznie zgłosić fakt utraty karty dzwoniąc do całodobowego Biura Obsługi Klienta banku CitiHandlowy
– tel. (22) 692 24 39

Dodatkowo – należy o fakcie utraty karty poinformować firmę, od której Użytkownik kartę otrzymał. Na wniosek firmy, MyBenefit wyda nową kartę dla Użytkownika i przeksięguje na nią środki pozostałe na karcie zastrzeżonej. Koszt wydania nowej karty wynosi 30 PLN i obciąża saldo karty Użytkownika.

Co zrobić jeśli Użytkownik zapomniał/zgubił PIN do karty?
Ponieważ nie ma możliwości wygenerowania nowego PIN-u do karty, procedura w tym przypadku jest taka sama jak w przypadku zgubienia karty. Użytkownikowi wydana zostanie nowa karta z nowym PIN-em.

Czy istnieje obowiązek przypisania karty do konkretnego użytkownika i przechowywania jego danych przez firmę?
MyBenefit przekazuje klientowi karty bezimienne. Klient dystrybuując je dalej jest natomiast zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że karta musi zostać przez niego podpisana, a także – do pobrania i przechowywania w swojej dokumentacji podpisu Użytkownika potwierdzającego odbiór karty.
Po podpisaniu karty przez Użytkownika staje się ona kartą imienną.